Siargao Flight Schedule

CEBU PACIFIC 

Manila to Siargao (via Cebu City)

Manila to  Cebu:  ETD 6:40H / 7:20H

Cebu to Siargao: ETD 10:50H / ETA 11:40H

Siargao to Cebu: ETD 12:00H / ETA 12:50H

Cebu to Manila:   ETD 15:50H / 17:05

 

PHILIPPINE AIRLINES/PAL EXPRESS

Daily ETD Manila 11:20H / ETA Surigao 13:00H

Daily ETD Surigao 13:20H/ ETA Manila  15:00H

 

CEBU PACIFIC AIRLINES

Manila to Surigao City (Sat/Tue/Thur)

ETD Manila: 7:15H / ETA Surigao 9:15H

Surigao to Manila via Cebu (Mon/Wed/Fri)

ETD Surigao: 12:50H/ ETA Cebu 13:35H

ETD Cebu to Manila: 15:50H/17:05H

Add comment